Skip to content
Unge skifter oftere job

Unge skifter oftere job

Arbejdsmarkedet og måden vi arbejder på, har ændret sig, og det samme har de unges tilgang tildet at arbejde. Ifølge Oxford Research udfolder der sig lige nu en tendens i forhold til den yngregeneration. For det er en anden generation af unge, der kommer ud på...
Geografien forstærker udfordringer

Geografien forstærker udfordringer

Det er en udfordring at få den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer i hele Nordjylland.På baggrund af resultaterne fra Bosætningsanalysen 2020 er det tydeligt, at Nordjylland har ensærlig udfordring i forhold til fastholdelse af akademisk arbejdskraft....
Grøn omstilling og grønne kompetencer

Grøn omstilling og grønne kompetencer

Debatten om den grønne omstilling og bæredygtighed fylder mere og mere hos de private og offentlige organisationer. Grøn omstilling kan dog være et svært begreb at tale om, da der findes forskellige definitioner og forståelser af, hvad begrebet egentlig omhandler....