Skip to content
Mest læste | Regionale nyheder
09. november 2021
Unge skifter oftere job

Arbejdsmarkedet og måden vi arbejder på, har ændret sig, og det samme har de unges tilgang til
det at arbejde. Ifølge Oxford Research udfolder der sig lige nu en tendens i forhold til den yngre
generation. For det er en anden generation af unge, der kommer ud på arbejdsmarkedet, end
tidligere. De unge stiller højere krav til deres arbejdsgiver, og arbejdsopgaverne skal give mening for dem.
De skifter oftere job, og der opleves ikke en lige så stor loyalitet overfor arbejdsgiver, som hos
tidligere generationer.

Ifølge de interviewede eksperter, vil de unge ikke være på den samme arbejdsplads i 10-20 år,
men vil afprøve noget forskelligt og søger oftere nye udfordringer, hvis muligheden byder sig. Dette
kan være en udfordring for arbejdsgivere, fordi det vil afføde, at virksomheder, institutioner og
organisationer oplever en højere medarbejderomsætning. Derfor kan arbejdsgiverne blive nødt til
at yde en ekstra indsats i forhold til medarbejderudvikling, for at fastholdelse de unge
medarbejdere i virksomheden.

Vi gør opmærksom på, at denne nyhed indeholder foreløbige resultater fra FremKom4 analysen, eftersom vi fortsat er i gang med at lave analysen. Den endelige FremKom4 analyse bliver offentliggjort primo 2022, i 22 rapporter, fordelt på 2 regionale rapporter, 4 geografiske oplandsrapporter og 16 brancherelaterede sektorrapporter. Du kan læse rapporterne under fanen ‘rapporter og resultater’ på vores hjemmeside. 

Flere nyheder