Nyheder

På denne side finder du de seneste nyheder fra analysens resultater.

Et stigende behov for grønne kompetencer?

På baggrund af de foreløbige resultater fra FremKom4 analysen er det tydeligt, at kompetencer inden for grøn omstilling vil blive efterspurgt i fre...

Læs mere

Grøn omstilling og grønne kompetencer

Debatten om den grønne omstilling og bæredygtighed fylder mere og mere hos de private og offentlige organisationer. Grøn omstilling kan dog være e...

Læs mere

Mangel på arbejdskraft – især arbejdskraft med STEM-kompetencer og faglært arbejdskraft

De geografiske udfordringer er også aktuelle i forhold til at tiltrække erfaren arbejdskraft til derelativt tyndtbefolkede områder i Nordjylland, s...

Læs mere

Unge skifter oftere job

Arbejdsmarkedet og måden vi arbejder på, har ændret sig, og det samme har de unges tilgang tildet at arbejde. Ifølge Oxford Research udfolder der ...

Læs mere

Geografien forstærker udfordringer

Det er en udfordring at få den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer i hele Nordjylland.På baggrund af resultaterne fra Bosætningsanalys...

Læs mere
Til forsiden