Skip to content
Oplandsnyheder | Regionale nyheder
17. november 2021
Mangel på arbejdskraft – især arbejdskraft med STEM-kompetencer og faglært arbejdskraft

De geografiske udfordringer er også aktuelle i forhold til at tiltrække erfaren arbejdskraft til de
relativt tyndtbefolkede områder i Nordjylland, særligt i oplandene omkring Aalborg. Desuden ses
der et øget behov for faglært arbejdskraft i byggebranchen, særligt inden for industrien. Her ses en
tendens til, at den potentielle arbejdskraft mangler specialiseringer inden for særligt den industrielle
del af byggebranchen. Baggrunden for dette kan være, at der er for få med de rette kompetencer,
eller fordi væksten i bestemte sektorer betyder, at arbejdskraftudbuddet ikke kan følge med.


Ifølge Oxford Research opleves manglen på de rette kompetencer bl.a. når virksomheder søger
erfaren arbejdskraft og arbejdskraft med STEM -kompetencer – især i Region Nordjyllands
tyndtbefolkede områder. Et eksempel på en branche, der oplever mangel på arbejdskraft, er
byggebranchen, hvor konjunkturerne og politiske tiltag har medvirket til at skabe aktivitet og vækst,
hvorfor der er mangel på faglærte.


Ifølge Oxford Research er virksomheder inden for samme sektor i skarp konkurrence om
medarbejdere med de efterspurgte kompetencer, og dette bliver tydeligt gennem konkurrencen på
lønninger. Særligt inden for byggebranchen, industrien og sociale institutioner kæmpes der om
medarbejdere med de rette kompetencer.

Vi gør opmærksom på, at denne nyhed indeholder foreløbige resultater fra FremKom4 analysen, eftersom vi fortsat er i gang med at lave analysen. Den endelige FremKom4 analyse bliver offentliggjort primo 2022, i 22 rapporter, fordelt på 2 regionale rapporter, 4 geografiske oplandsrapporter og 16 brancherelaterede sektorrapporter. Du kan læse rapporterne under fanen ‘rapporter og resultater’ på vores hjemmeside. 

Flere nyheder