Skip to content
FremKom logo med payoff

Hvad er Fremkom4?

 

FremKom4 er et strategisk projekt, der sætter fokus på fremtidens kompetencebehov og udfordringer, 5 år frem i tiden i Nordjylland.

Vi er i øjeblikket i gang med FremKom4 projektet, hvor vi i denne omgang har et særligt fokus på bæredygtighed og STEM-kompetencer. Resultaterne er klar til offentliggørelse primo 2022. Har du lyst til, at vide mere om, hvad FremKom4 projektet egentlig går ud på? Så læs med herunder.

 

Hvad bidrager FremKom4 med?

For at kunne sikre kvalificeret arbejdskraft og en fortsat positiv udvikling af Region Nordjylland, så er det afgørende, at virksomheder og organisationer får ny viden om fremtidens kompetencebehov, for medarbejdere og ledere i Nordjylland.

FremKom4 analysen giver nemlig et strategisk overblik, som kan bruges i praksis til at igangsætte initiativer, forme uddannelser og kurser til at opkvalificere medarbejdere til fremtidens arbejdsmarked.

 

Hvordan er FremKom4 projektet organiseret?

Projektet er tværfagligt organiseret, med repræsentanter fra både arbejdsmarkedsområdet, erhvervsområdet og uddannelsesområdet. De bidrager med værdifuld viden, således at FremKom4 analysen giver et indblik i fremtidens kompetencebehov og udfordringer for Region Nordjylland.

Projektledelsen varetages af sekretariatet for Regional Udvikling, i Region Nordjylland.

FremKom4 projektet følges af Regionsrådet i Nordjylland, Udvalget for Regional Udvikling, Den Nordjyske Teknologipagt, samt Det Kompetente Nordjylland. De holdes løbende orienteret om projektets fremdrift og resultater.

Projektets overordnede ledelse varetages af en administrativ styregruppe med repræsentanter fra relevante uddannelses-, arbejdsmarkeds-, og erhvervspolitiske aktører. Styregruppens opgave er, at sætte mål og retning for FremKom4. De følger, i hele projektperioden, både analysen og resultaterne fra hele FremKom4 analysen.

Projektet følges også af en ekspertgruppe, der fungerer som en faglig ressource og sparringspartner for den administrative styregruppe. Ekspertgruppen består af repræsentanter fra relevante uddannelses-, arbejdsmarkeds-, og erhvervspolitiske aktører i regionen. De følger ligeledes hele FremKom4 samarbejdet.

Medlemmerne af styre- og ekspertgruppen er bredt tværpolitisk sammensat

Selve Fremkom4 analysen foretages af Oxford Research, et eksternt konsulentfirma og dels af interne analytikere fra Regional Udvikling i Region Nordjylland. Oxford Research og regionens interne analytikere arbejder i tæt og løbende dialog med projektets styregruppe, ekspertgruppe og projektledelse undervejs.

 

Hør hvad vores samarbejdspartnere siger om at deltage i FremKom4 projektet

FremKom4 samarbejdspartnere

En fremtid med fokus på STEM og bæredygtighed

Det særlige ved FremKom4 analysen er, at den har fokus på STEM og bæredygtighed. Ud fra forrige undersøgelser kan vi allerede se, at Region Nordjylland kommer til at opleve mangel på medarbejdere med kompetencer inden for STEM og bæredygtighed. Netop derfor er det et vigtigt fokus at opretholde i FremKom4 analysen. STEM dækker over videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Spørgsmål?

 

Sidder du og brænder inde med et spørgsmål, angående FremKom4 eller et af de andre FremKom projekter, analyser eller resultater? Så tøv endelig ikke med at skrive til os. Vi hjælper dig gerne med, at besvare dit spørgsmål.

 

Hands