Skip to content
Mest læste | Regionale nyheder
07. december 2021
Et stigende behov for grønne kompetencer?

På baggrund af de foreløbige resultater fra FremKom4 analysen er det tydeligt, at kompetencer inden for grøn omstilling vil blive efterspurgt i fremtidens Nordjylland. Ifølge analysen vil de grønne kompetencer være særligt efterspurgte i de organisationer, hvor omstillingen er forretningskritisk. Derfor vil vi naturligvis udfolde, hvilke grønne kompetencer der vil blive efterspurgt hos medarbejdere i fremtidens Nordjylland.

Ifølge Fremkom4 analysen er gennemsnitsbetragtningen for hvilke medarbejderkompetencer, der bliver behov for på fremtidens arbejdsmarked i Nordjylland, at det vil være nogenlunde de samme kompetencer, som efterspørges i private og offentlige organisationer i dag. Her er det særligt faglige kompetencer som innovation, planlægning og procesoptimering, der efterspørges hos medarbejdere. Resultaterne fra analysen peger på, at innovation bliver en særligt vigtig kompetence i den høj- og mellemteknologiske industri. Ifølge analysen fremhæves vigtigheden af kompetencer til innovation i sektorer, hvor omstilling kan være en konkurrenceparameter, og organisationerne har et klimaaftryk, de skal håndtere.

De personlige kompetencer, såsom omstillingsparathed, samarbejdsevne og fleksibilitet er vigtige kompetencer på tværs af sektorer i offentlige og private organisationer. Det er alle velkendte kompetencer, som generelt efterspørges hos nutidens medarbejdere, og der vil opleves en stigende efterspørgsel på dem i fremtidens arbejdsmarked. Mange af de større virksomheder har dygtige ingeniører ansat, som er vant til at tilpasse sig, mens udviklingen sker. For de førnævnte organisationer, hvor omstillingen er forretningskritisk, understreger den grønne omstilling behovet for medarbejdere med faglige kompetencer for innovation, samt behovet for medarbejdere med personlige kompetencer til omstilling. Omstillingsparathed er en vigtig kompetence inden for grøn omstilling, fordi det gør medarbejderne i stand til at se deres fag eller arbejdsopgaver i en ny sammenhæng.

Selvom en del af de adspurgte respondenter fra de nordjyske offentlige og private organisationer udtaler, at de ikke nødvendigvis rekrutterer efter medarbejdere med grønne kompetencer på nuværende tidspunkt, forholder de sig til, at de fremtidigt får behov for dette. Fælles for dem er dog, at de har fokus på at opkvalificere de medarbejdere, som de allerede har ansat i organisationen med efter- og videreuddannelse. Ifølge Fremom4 analysen vil den grønne omstilling blive yderligere efterspurgt på fremtidens arbejdsmarked og blive en driver for efter- og videreuddannelser. Derfor er det nødvendigt at sætte fokus på at oprette efter- og videreuddannelser og optimere uddannelser, så de kan opkvalificere medarbejdere og lederes kompetencer til fremtidens arbejdsmarked i Region Nordjylland.

Vi gør opmærksom på, at denne nyhed indeholder foreløbige resultater fra FremKom4 analysen, eftersom vi fortsat er i gang med at lave analysen. Den endelige FremKom4 analyse bliver offentliggjort primo 2022, i 22 rapporter, fordelt på 2 regionale rapporter, 4 geografiske oplandsrapporter og 16 brancherelaterede sektorrapporter. Du kan læse rapporterne under fanen ‘rapporter og resultater’ på vores hjemmeside.

Flere nyheder