Skip to content
Oplandsnyheder | Regionale nyheder
08. september 2021
Geografien forstærker udfordringer

Det er en udfordring at få den nødvendige arbejdskraft og de rette kompetencer i hele Nordjylland.
På baggrund af resultaterne fra Bosætningsanalysen 2020 er det tydeligt, at Nordjylland har en
særlig udfordring i forhold til fastholdelse af akademisk arbejdskraft. Analysens resultater viste
også, at en høj andel af dimittender fra alle uddannelser bor i enten samme kommune eller region,
hvor de tog deres uddannelse.


Resultaterne fra FremKom4 analysens indledende del viser, at geografien forstærker disse
udfordringer. Geografien er endnu en vigtig konkurrenceparameter i forhold til kampen om
arbejdskraften, da virksomheder, særligt inden for industrien, oplever at medarbejdere, der pendler
langt på arbejde, er sværere at tiltrække og fastholde. Særligt inden for byggeri og
forsyningsbranchen er der skarp konkurrence om medarbejdere med de rette kompetencer.


Især oplande uden for Aalborg får vanskeligere ved at opfylde arbejdskraftbehovet de kommende
5 år. Ifølge Oxford Research, er det en stor udfordring at tiltrække arbejdskraft til de relativt
tyndtbefolkede områder i Region Nordjylland. En potentiel årsag kan være, at folk ikke flytter til
mindre landsbyer, medmindre de har en tilknytning til stedet. Folk bosætter sig i højere grad i
større byer, såsom Aalborg, hvilket kan skyldes, at folk uddanner sig i de større byer og bliver dér
efter endt uddannelse. Derfor er udfordringerne med at dække arbejdskraft- og
kompetencebehovene også mindre i Aalborg, sammenlignet med resten af regionen.

Vi gør opmærksom på, at denne nyhed indeholder foreløbige resultater fra FremKom4 analysen, eftersom vi fortsat er i gang med at lave analysen. Den endelige FremKom4 analyse bliver offentliggjort primo 2022, i 22 rapporter, fordelt på 2 regionale rapporter, 4 geografiske oplandsrapporter og 16 brancherelaterede sektorrapporter. Du kan læse rapporterne under fanen ‘rapporter og resultater’ på vores hjemmeside. 

Flere nyheder