Skip to content
Mest læste | Regionale nyheder
06. december 2021
Grøn omstilling og grønne kompetencer

Debatten om den grønne omstilling og bæredygtighed fylder mere og mere hos de private og offentlige organisationer. Grøn omstilling kan dog være et svært begreb at tale om, da der findes forskellige definitioner og forståelser af, hvad begrebet egentlig omhandler. Derfor vil vi starte med at definere begrebet “grøn omstilling” for at sikre os, at vi har samme forståelse for begrebet, der omtales i dette nyhedsbrev.

Vi definerer den grønne omstilling ud fra Erhvervsstyrelsens definition:

“Grøn omstilling er en forandringsproces, hvor en virksomhed igennem en periode med innovation, udvikling, test og tilpasning forandrer sine produktionsprocesser, sine produkter og ydelser eller sin organisatoriske tilgang henimod en mere grøn forretning. Virksomheden får en mere ressourceeffektiv adfærd, som har en positiv indvirkning på virksomhedens vækst og konkurrenceevne, samt på miljøet. Det er samspillet mellem teknologiske opfindelser og grønne ideer om ressourceeffektivisering, marked og forretningsudvikling i virksomheden, der er kernen i den grønne omstillingsproces”.

Resultaterne fra FremKom4 analysen viser, at der er stor forskel på, hvordan man forholder sig til den grønne omstilling, hvorvidt det er et presserende anlæggende, samt hvad der er behov for af kompetencer til at gøre dette på de nordjyske arbejdspladser. Den grønne omstilling er som nævnt et vidt begreb, der breder sig i forskellige funktioner.

Ifølge Fremkom4 analysen findes det største behov for kompetencer, inden for grøn omstilling hos de større organisationer (50+ medarbejdere). Her halter de mindre efter, hvilket kan skyldes, at de endnu ikke ser behovet for den grønne omstilling i deres organisation. Hele 45% af de adspurgte respondenter angiver, at der er behov for kompetencer i relation til den grønne omstilling, hvor 26% er uenige. Ser man på besvarelserne fra de største organisationer, er det her hele 69%, der angiver, at der bliver behov for grønne kompetencer i løbet af de næste fem år. For de mindre organisationer er det 44%, der angiver behovet for grønne kompetencer. Resultaterne fra analysen viser, at behovet for kompetencer til grøn omstilling slår forskelligt igennem i sektorer og er særligt vigtig i udvalgte sektorer, som byggeri og forsyning, mellemteknologisk industri, samt højteknologisk industri. For sektorer hvor behovet er stort, antages det, at dette skyldes, at behovet for den grønne omstilling er forretningskritisk.

Ifølge analysen er der forskel på, hvordan organisationerne arbejder med den grønne omstilling. For nogle handler det om at udvikle nye systemer, videreudvikling af eksisterende produkter, optimering af processer, eller opkvalificere medarbejderes personlige kompetencer til at kunne håndtere de nye systemer eller processer. Der opleves ligeledes stor forskel på, hvorvidt grøn omstilling er noget, organisationerne oplever en stigende efterspørgsel efter. Her er det igen et spørgsmål om den grønne omstilling som værende forretningskritisk. Den grønne omstilling er et mindset, som de enkelte organisationer skal fastsætte på ledelsesniveau i forhold til, hvordan man helt konkret udfører, viser og omtaler grøn omstilling i den enkelte organisation.

Vi gør opmærksom på, at denne nyhed indeholder foreløbige resultater fra FremKom4 analysen, eftersom vi fortsat er i gang med at lave analysen. Den endelige FremKom4 analyse bliver offentliggjort primo 2022, i 22 rapporter, fordelt på 2 regionale rapporter, 4 geografiske oplandsrapporter og 16 brancherelaterede sektorrapporter. Du kan læse rapporterne under fanen ‘rapporter og resultater’ på vores hjemmeside. 

Flere nyheder