• Organiseringen af projektet
  • Sektorinddeling i FremKom3
  • Afsættet for fokus i Fremkom 3
  • Den kvantitative analyse – metode
  • Ekspertinterview
  • Virksomhedssurvey
  • Kvalitative virksomhedsinterview
  • Virksomhedernes brug af uddannelsesplaner
  • Ekspertseminar

Download hele rapporten

Download
Sidst opdateret 08:45 af: Kasper Hesthaven