Skip to content

FremKom3 – Bilag

af | sep 1, 2021

  • Bilaget indeholder: organiseringen af projektet, sektorinddeling i FremKom3, afsættet for fokus i Fremkom 3, den kvantitative analyse – metode, ekspertinterview, virksomhedssurvey, kvalitative virksomhedsinterview, virksomhedernes brug af uddannelsesplaner, ekspertseminar