Skip to content
14. september 2021

Fremkom 3

I april 2014 udarbejdede Rambøll en evaluering af kendskab og anvendelse af FremKom 2. Denne evaluering viste, at kendskabet til projektet var stigende og at der var efterspørgsel efter en ny FremKom-analyse. Herefter blev det besluttet at igangsætte FremKom 3, og opgaven blev, ligesom ved FremKom 2, sendt i udbud. Denne gang har COWI gennemført analysearbejdet og udarbejdet rapporterne – dette i perioden primo 2015 til primo 2016.

Evalueringen, og de anbefalinger den bragte med sig, er anvendt som baggrund for FremKom 3-analysen. Det betyder, at der er lagt særlig vægt på tre områder:
1) Et styrket fokus på det lokale niveau gennem ekspert- og fokusgruppeinterviews i hvert af de 4 oplande.
2) Uvildige anbefalinger til hvordan udfordringerne af de afdækkede kompetencebehov kan afhjælpes.
3) En mere dybdegående og konkret afdækning af kompetencebehovet, hvor de generelle og personlige kompetencer er mere præcise og fagligt betonede, så de umiddelbart kan sættet i en arbejdsmæssig sammenhæng.

FremKom 3 blev offentliggjort til Vækstforum Nordjyllands møde den 8 marts 2016, og resultaterne bliver præsenteret og debatteret på en konference den 4. maj 2016 i Aalborg. Herefter afholdes fire oplandsworkshops, som skal bidrage til lokale handlinger samt udviklingen og initieringen af konkrete initiativer.

FremKom 3 indbefatter 1 Hovedrapport, 1 Mini Hovedrapport, 4 oplandsrapporter (Thy-Mors, Himmerland, Vendsyssel og Aalborg, samt 16 sektorrapporter.