Skip to content
14. september 2021

Fremkom 2

Den 30. september 2009 besluttede Vækstforum på baggrund af interessen for FremKom 1, at der skulle tages initiativ til en ny FremKom-analyse. Erfaringen fra FremKom 1 havde vist, at der var behov for at få viden om, hvordan kompetencebehovet så ud i forskellige geografiske områder. Styregruppen bag FremKom 1 valgte endnu engang at støtte op omkring projektet og tilmed kom der enkelte nye medlemmer til. Opgaven omkring gennemførelsen af FremKom 2-analysen blev denne gang sendt i udbud, og Oxford Research gennemførte analysearbejdet fra oktober 2010–2011.

Med FremKom 2-projektet kom også et nyt samlet logo for FremKom-samarbejdet samt hjemmeside, og man kan sige, at projektet fik ”sit eget liv”. Dette var dels på grund af den stigende interesse for projektet og dels for at signalere, at det er et samarbejdsprojekt, hvor mange strategiske aktører i Nordjylland bidrager til at skabe analyseresultater og debat omkring fremtidens kompetencebehov.

FremKom 2-projektet dækker i modsætning til FremKom 1 hele arbejdsstyken i regionen og er samtidig opdelt i fire geografiske oplande: Thy-Mors, Himmerland, Vendsyssel og Aalborg. Rapporter og resultater blev offentliggjort i januar 2012, og tager udgangspunkt i 16 sektorer relateret til brancher, hvoraf 15 er afrapporteret i sektorrapporter. Den sidste rapport, øvrig produktion, er ikke afrapporteret, da det er, hvad man kan kalde et analytisk restprodukt, der ikke realistisk afspejler udviklingstendenserne inden for sektoren. På tværs af sektorerne er tendenserne afrapporteret i 2 hovedrapporter – en dybdegående version samt en miniudgave af hovedrapporten. Resultaterne fra de fire geografiske opland er afrapporteret i 4 oplandsrapporter.