FremKom logo

Nordjylland vil sikre sig fremtidens kompetente arbejdskraft

Pressemeddelelse:

Med en analyse af fremtidens kompetencebehov vil Nordjylland bringe sig på forkant med udviklingen på arbejdsmarkedet. En udvikling der sætter personlige kompetencer samt faglærte medarbejdere og specialister i høj kurs, mens behovet for ikke-faglærte falder. Det kan medføre kompetencemangel og bremse virksomhedernes udvikling især i Nordjyllands yderområder.

En ny stor analyse med titlen FremKom 3, stiller skarpt på fremtidens kompetenceudbud og -efterspørgsel i Nordjylland. Bag analysen står Regionen og Vækstforum, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og en bred vifte af nordjyske uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører og arbejdsmarkedets parter. Analysen peger på flere centrale udfordringer og behov for initiativer omkring de kompetencemæssige udfordringer, som Nordjylland står over for frem mod år 2020.

Mangel på faglærte samt visse specialister
Analysen viser, at Nordjylland i de kommende år vil opleve mangel på faglærte og visse grupper af specialister og højtuddannede. Omvendt vil efterspørgslen efter ikke-faglærte fortsætte med at falde bl.a. på grund af virksomhedernes tilpasninger efter den globale krise. Specielt sektorerne metalindustri, byggeri og øvrig produktion er i risiko for at mangle faglærte, mens IKT og videnservice er i risiko for at mangle visse typer af højtuddannede. Konkret betyder det, at det økonomiske opsving risikerer at bremses, inden det for alvor får fat.

Stor risiko for geografiske ubalancer
Analysen viser også, at der er stor risiko for geografiske ubalancer på fremtidens nordjyske arbejdsmarked. Det skyldes, at næsten hele stigningen i både udbud og efterspørgsel på arbejdskraft forventes at finde sted i Aalborg. Det vil sige, at både arbejdsstyrken og arbejdspladserne i stigende omfang koncentreres i regionens største by. Risikoen er, at virksomheder i den øvrige del af regionen oplever øgede problemer med rekruttering, og at centraliseringen dermed tiltager.

Øget efterspørgsel efter personlige kompetencer
En sidste og meget væsentlig konklusion i analysen er, at de personlige kompetencer kommer i høj kurs i fremtiden. Både private og offentlige virksomheder på tværs af brancher lægger i stigende grad vægt på personlige kompetencer såsom at kunne håndtere ny teknologi, nye arbejdsprocesser og nye organisationsformer – og tendensen er ens for alle medarbejdere lige fra ikke-faglærte til højtuddannede.

Udviklingen i arbejdets organisering medfører, at medarbejderne skal besidde personlige kompetencer og samarbejdsevner, så de rent faglige kompetencer bedre kan anvendes i de konkrete arbejdssituationer.

Kommentarer til FremKom 3 analysen:
Ulla Astman, regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Nordjylland:
– Fra Regionsrådet og Vækstforums side vil vi tilskynde flere af vores unge mennesker til at tage en erhvervsuddannelse og flere af dem, som allerede i dag er i ufaglært eller faglært arbejde, til at videreuddanne og dygtiggøre sig. Nordjylland har hårdt brug for deres specialiserede kompetencer til at sikre fortsat udvikling, stærke virksomheder og flere spændende arbejdspladser, siger Ulla Astman.

– Sammen med de nordjyske uddannelsesinstitutioner vil vi arbejde for, at man har adgang til at uddanne og dygtiggøre sig mange steder i Nordjylland. Det er afgørende, at fremtidens kompetente arbejdskraft er tilgængelige der, hvor virksomhederne er og efterspørger den, siger Ulla Astman.

Lars Christensen, formand for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland:
– FremKom analysen forudser en forstærket centraliseringstendens rettet mod Aalborg, samt en generel mangel på faglærte i de kommende år. Denne udvikling kan føre til stigende udfordringer, med at få den rette arbejdskraft i de nordjyske kommuner med havudsigt. Der er derfor brug for et forstærket fokus i hele Nordjylland, ikke mindst på fastholdelse af erhvervsskoler og øvrige uddannelsesmuligheder, så alle kommuner kan få den arbejdskraft, der er brug for, siger Lars Christensen.

– Det Regionale Arbejdsmarkedsråd vil bruge FremKom til, at være på forkant med udviklingen og skabe resultater i samarbejde med alle parter på arbejdsmarkedet, i en bevidst politisk satsning på vækst og balance i hele Nordjylland, siger Lars Christensen.

Du kan læse alle rapporter og resultater her.

Sidst opdateret 13:58 af: Fremkom