På denne side finder du materiale fra den regionale konference NORDVÆKST samt de 4 lokale workshops om Fremtidens Kompetencebehov.

NORDVÆKST – En Regional Kompetence-Konference

Her under finder du program og diverse oplæg fra NORDVÆKST konferencen.

 

Oplæg af Reidar Kogsted, 3F, kan findes via dette link: Reidar Kogsted – NORDVÆKST

 

 

Oplandsworkshop: AALBORG

Her under kan du se og downloade Fremkom 3 slides samt alle idéer fra Aalborg-workshoppen. Idéerne er fordelt på de forskellige udfordringer workshoppen omhandlede.

Udfordring 1: FremKom 3 analysen viser, at der både er kortsigtet og langsigtet mangel på faglærte medarbejdere inden for bygge- og anlægsbranchen – hvordan imødekommer vi denne mangel?

Udfordring 2: FremKom 3 analysen viser, at det kan være svært for IKT og sundhedsteknologiske virksomheder, at tiltrække og fastholde højtuddannede specialister (inden- og udenlandske), fordi der er stor konkurrence med andre store byer i landet – hvordan imødekommer vi denne udfordring?

Udfordring 3: FremKom 3 analysen viser, at det offentlige på beskæftigelses- og uddannelsesområdet efterspørger klare meldinger fra virksomhederne om, hvilke kvalifikationer og kompetencer de søger. Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet?

Udfordring 4: FremKom 3 analysen viser at kultur, turisme og event er et væksterhverv i Aalborg, og samtidig vurderer virksomhederne at de nyuddannedes kompetencer er mangelfulde og forældede inden de færdiguddannede – hvordan sikrer vi at de nyuddannede har de rette kompetencer?

Udfordring 5: FremKom 3 analysen viser, at personlige kompetencer som fx evnen til samarbejde, til at skabe relationer og forstå arbejdsprocesser frem for –funktioner samt evnen til at kunne tage individuelt ansvar får større betydning for virksomhederne. Hvordan kan personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelse?

 

 

Oplandsworkshop: VENDSYSSEL

Her under kan du se og downloade Fremkom 3 slides samt alle idéer fra Vendsyssel-workshoppen. Idéerne er fordelt på de forskellige udfordringer workshoppen omhandlede.

Udfordring 1: FremKom 3 analysen viser, at der er vækst inden for den maritime sektor og fødevaresektoren, hvilket vil medføre en mangel på faglært arbejdskraft eksempelvis inden for jern og metal – hvordan imødekommer vi denne udfordring?

Udfordring 2: FremKom 3 analysen viser, at turismebranchen er i vækst, har svært ved at rekruttere den nødvendige faglærte arbejdskraft og er afhængig af ufaglærte medarbejdere – hvordan sikrer vi at turismebranchen har de rette kompetencer i fremtiden?

Udfordring 3: FremKom 3 analysen viser, at det er svært at rekruttere og fastholde specialister samt at få familier til at bosætte sig i oplandet – hvordan imødekommer vi denne udfordring og fx sætter fokus på familiens integration i nærmiljøet?

Udfordring 4: FremKom 3 analysen viser, at det offentlige på beskæftigelses- og uddannelsesområdet efterspørger klare meldinger fra virksomhederne om, hvilke kvalifikationer og kompetencer de søger. Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet?

Udfordring 5: Hvordan sikres relevante og attraktive uddannelsestilbud, der kan få de unge til at blive i lokalområdet?

Udfordring 6: FremKom 3 analysen viser, at personlige kompetencer som fx evnen til samarbejde, til at skabe relationer og forstå arbejdsprocesser frem for –funktioner samt evnen til at kunne tage individuelt ansvar får større betydning for virksomhederne. Hvordan kan personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelse?

 

 

Oplandsworkshop: THY-MORS

Her under kan du se og downloade Fremkom 3 slides samt alle idéer fra Thy-Mors-workshoppen. Idéerne er fordelt på de forskellige udfordringer workshoppen omhandlede.

Udfordring 1: FremKom analysen viser, at der i Thy-Mors området kommer mangel på folk med korte- og længerevarende uddannelser og det er svært at tiltrække unge til området efter endt uddannelse. Hvordan sikres relevante og attraktive uddannelsestilbud, der kan få de unge til at blive i lokalområdet?

Udfordring 2: FremKom analysen viser, at virksomhederne i Thy-Mors prioriterer at medarbejdernes personlige kompetencer er i orden og efteruddanner i høj grad selv på grund af den store udfordring med rekruttering i området. Hvordan kan vi i højere grad styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og uddannelsessystemet, så vi sikrer virksomhederne kan få de rette kompetencer?

Udfordring 3: FremKom 3 analysen viser, at personlige kompetencer som fx evnen til samarbejde, til at skabe relationer og forstå arbejdsprocesser frem for –funktioner samt evnen til at kunne tage individuelt ansvar får større betydning for virksomhederne. Hvordan kan personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelse?

Udfordring 4: FremKom 3 analysen viser, at det er svært at rekruttere og fastholde specialister samt at få familier til at bosætte sig – hvordan imødekommer vi denne udfordring og fx sætter fokus på familiens integration i nærmiljøet?

Udfordring 5: FremKom 3 analysen viser, at der er begyndende rekrutteringsproblemer indenfor faglært arbejdskraft især indenfor eks. jern og metal, hvordan imødekommer vi denne udfordring?

 

 

Oplandsworkshop: HIMMERLAND

Her under kan du se og downloade Fremkom 3 slides samt alle idéer fra Himmerland-workshoppen. Idéerne er fordelt på de forskellige udfordringer workshoppen omhandlede.

Udfordring 1: FremKom analysens survey siger, at der forventes særlig vækst indenfor metal og der vurderes at komme mangel på kompetent arbejdskraft. Hvordan imødekommer vi denne udfordring med at sikre kompetent arbejdskraft indenfor jern og metal i fremtiden?

Udfordring 2: FremKom 3 analysen viser, at personlige kompetencer som fx evnen til samarbejde, til at skabe relationer og forstå arbejdsprocesser frem for –funktioner samt evnen til at kunne tage individuelt ansvar får større betydning for virksomhederne. Hvordan kan personlige kompetencer kommer mere i fokus under uddannelse?

Udfordring 3: Fødevaresektoren står ifølge FremKom 3 overfor en betydelig stigning i beskæftigelse i Himmerland. Erhvervet har dog svært ved at finde arbejdskraft i alle dele af uddannelsessektoren. Hvordan sikrer vi os, at fødevaresektoren har adgang til den rette kvalificerede arbejdskraft, som er nødvendig for at opretholde en høj beskæftigelse?

Udfordring 4: FremKom 3 analysen viser, at det offentlige på beskæftigelses- og uddannelsesområdet efterspørger klare meldinger fra virksomhederne om, hvilke kvalifikationer og kompetencer de søger. Hvordan kan vi styrke samarbejdet mellem uddannelserne og erhvervslivet?

Udfordring 5: Energi og miljø erhvervet forventes at vækste i Himmerland og anvender mange højtuddannede bl.a. ingeniører. Hvordan kan man sikre højtuddannet arbejdskraft indenfor energi og miljø i fremtiden?