Sektor-rapport 2016 - Oplandsrapport, Thy-Mors

Publikationen er en del af en større analyse under det såkaldte FremKom 3-projekt, hvis formål er at afdække, hvad der vil være fremtidens kompetencebehov fem år frem i tiden i Region Nordjylland.

Download hele rapporten

Download
Sidst opdateret 08:43 af: Kasper Hesthaven