Hovedrapport 2016

Denne rapport præsenterer hovedresultaterne af den tredje FremKom-analyse, FremKom 3. Analysen sætter, ligesom de to forudgående FremKom-analyser: FremKom 1 og FremKom 2, fokus på de kommende års kompetencebehov i Nordjylland og i de fire arbejdskraft oplande: Aalborg, Himmerland, Vendsyssel og Thy-Mors.

Download hele rapporten

Download
Sidst opdateret 09:16 af: Kasper Hesthaven