FremKom 2 - Undersøgelse af kendskab og anvendelse

I denne rapport præsenteres en undersøgelse af FremKom 2, der er gennemført af Rambøll Management Consulting på opdrag af Region Nordjylland. Der er tale om en undersøgelse af kendskabet til FremKom 2 blandt strategiske aktører i Nordjylland og deres anvendelse af resultaterne fra FremKom 2. Herudover bidrager undersøgelsen med bud på forbedringsmuligheder til brug for en eventuel FremKom 3.

Download hele rapporten

Download
Sidst opdateret 08:56 af: Kasper Hesthaven