Fremtidens kompetencebehov Personlige kompetencer betyder mere og mere. Medarbejdere skal kunne skabe relationer til kolleger og kunder, se sit eget arbejde som en del af en større proces, formå at samarbejde og samtidig kunne sætte sine faglige kvalifikationer i spil i specifikke arbejdssituationer. Se Rapporter For få faglærte Nordjyder Mens efterspørgslen på faglært arbejdskraft stiger, falder udbuddet. En mangel på arbejdskraft kan i sidste ende medføre en opbremsning af væksten i Nordjylland, og derfor anbefales det, at der sikres et relevant uddannelsesudbud i oplandene og et generelt kompetenceløft. Se Rapporter Et særligt fokus på fremtidens væksterhverv For at skabe de bedst mulige forudsætninger for fremtidens væksterhverv, anbefales det at der sættes særligt fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft og de nødvendige kompetencer hertil. Det betyder bl.a., at antallet af faglært arbejdskraft og personer med videregående uddannelser skal øges. Se Rapporter

FremKom – et strategisk
samarbejdsprojekt

FremKom er et projekt, der har til sigte at sætte fokus på fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. På den måde viser rapporter og resultater, hvilke kompetencebehov og –udfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år frem i tiden. Det særlige ved FremKom er, at projektet bygger på et strategisk samarbejde mellem aktører inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det er et samarbejde, der har været til stede fra startskuddet i 2007, hvor Vækstforum Nordjylland og det tidligere Beskæftigelsesregion Nordjylland (nu Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) søsatte projektet.

Læs mere